Conxunto café con leite – Modelo Roma

3,75


Conxunto formado por prato e cunca de 110 ml, ideal para café con leite.

Café con todo el buen saber hacer de nuestro maestro tostador.

Scroll to Top