Conxunto café só pocillo – Modelo Cónica

3,00


Conxunto composto por prato e cunca de 70 ml, ideal para café só.

Café con todo el buen saber hacer de nuestro maestro tostador.

Scroll to Top